NASZA MISJA

Naszą misją jest wspieranie w powrocie do aktywnego życia osób dotkniętych przez los pod względem fizycznym lub zdrowotnym. Udzielanie pomocy podmiotom leczniczym w prowadzeniu efektywnej ekonomicznie działalności nastawionej na dobro pacjenta.

Szanowni Państwo

Fundacja Zawsze Blisko zaprasza do udziału w  projekcie:

„Rehabilitacja osób niewidomych i niedowidzących poprzez zajęcia z tenisa ziemnego - Blind Tennis Polska

Pomysł adaptacji tej dyscypliny dla osób z dysfunkcją wzroku powstał w Japonii, gdzie w 1990 roku przeprowadzono pierwsze zawody o tytuł najlepszego niewidomego tenisisty. Obecnie sport ten cieszy się coraz większą popularnością w wielu krajach na świecie. Została powołana międzynarodowa organizacja International Blind Tennis Association, która pracuje nad ujednoliceniem zasad gry i organizacji turniejów na różnych poziomach rozgrywek. Jest to niezbędny warunek, aby ubiegać się o włączenie tenisa dla niewidomych do grona dyscyplin paraolimpijskich. Naszym celem jest, aby niewidome dzieci z Polski mogły również uczestniczyć w tym sporcie.

   Zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o wsparcie naszego projektu w iataci środków pieniężnych, które zostaną przeznaczone na zakup sprzętu sportowego w postaci specjalnych piłek dźwiękowych oraz rakiet, a także na szkolenie instruktorów.

Reprezentantem Fundacji jest pani Agata Barycka (na zdjęciu) prowadząca projekt tenisa ziemnego dla osób niewidomych i niedowidzących.
agata.barycka@hotmail.com, telefon 690 493 367

Alfred Rymarowicz
Prezes Fundacji Zawsze Blisko

Darczyńcą lub sponsorem  Fundacji może zostać zarówno osoba prywatna jak i firma. Można przekazać darowiznę anonimowo lub pod pseudonimem, bądź tez oficjalnie. Jeśli firma/osoba wyraża zgodę, możemy umieścić ją na stronie jako darczyńcę.
Darowiznę na rzecz Fundacji można odliczyć od podatku. Nasza Fundacja posiada statusu organizacji pożytku publicznego. Dokumentem potwierdzającym dla Urzędu jest dowód wpłaty darowizny na konto Fundacji.

FUNDACJA ZAWSZE BLISKO
ul. Towarowa 20B
10-417 Olsztyn
NIP 739-387-43-94
Konto
ING Bank Śląski 65 1050 1025 1000 0090 3059 3868 

W tytule przelewu należy podać cel na jaki wpłacane są pieniądze: „Rehabilitacja osób niewidomych i niedowidzących poprzez zajęcia z tenisa ziemnego

Prezes Zarządu: Alfred Rymarowicz
Członek Zarządu: Marek Szczepanowski
Członek ZarząduMartyna Barycka

Siedziba: Fundacja Zawsze Blisko
10-417 Olsztyn, ul. Towarowa 20B
NIP 739-387-43-94; REGON 361322043

KRS 0000554472 Sąd Rejonowy w Olsztynie
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Przewiń do góry